Download print versie in pdf format

PRIVACYVERKLARING

De bescherming van uw persoonsgegevens is heel belangrijk voor HUGO BOSS. HUGO BOSS zal daarom uw persoonsgegevens uitsluitend verzamelen, verwerken en gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens.

A. Verantwoordelijken

De verantwoordelijke voor het functioneren van de HUGO BOSS-Website (www.hugoboss.com), inclusief versies aangepast voor mobiele apparaten zoals smartphones (hierna te noemen de "Website") is HUGO BOSS AG, Dieselstraße 12, 72555 Metzingen, Duitsland (hierna te noemen "HUGO BOSS").

Activiteiten rond verwerking van persoonsgegevens die HUGO BOSS uitvoert staan beschreven in onderdelen C en E. Wij maken u erop attent dat sommige hieronder beschreven functies mogelijk niet worden getoond of mogelijk niet beschikbaar zijn op mobiele apparaten (bijv. op smartphones).

De verantwoordelijke voor het functioneren van de HUGO BOSS Webwinkel (http://www.hugoboss.com/nl), inclusief versies aangepast voor mobiele apparaten zoals smartphones (hierna te noemen de "Webwinkel") is HUGO BOSS International Markets AG, Baarerstrasse 133, 6300 Zug, Zwitserland (hierna te noemen "HB IM").

Activiteiten rond de verwerking van persoonsgegevens die HB IM uitvoert staan beschreven in onderdelen D en E. Wij maken u erop attent dat sommige hieronder beschreven functies mogelijk niet worden getoond of mogelijk niet beschikbaar zijn op mobiele apparaten (bijv. op smartphones).

Wij maken u erop attent dat bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens binnen de Webwinkel worden uitgevoerd door HUGO BOSS als de verantwoordelijke, in het bijzonder het beheer van de Klantaccount en het versturen van nieuwsbrieven. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderdeel C.

B. Uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Onder zulke gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer en uw postadres en e-mail adressen.

C. Verwerking van persoonsgegevens door HUGO BOSS

HUGO BOSS is verantwoordelijk voor het functioneren van de Klantaccount en voor het leveren van de geboden diensten in verband daarmee, en voor het verzenden van nieuwsbrieven. HUGO BOSS zal uw persoonsgegevens uitsluitend verzamelen, verwerken en gebruiken voor zover wettelijk toegestaan of mits u voorafgaand toestemming daarvoor hebt gegeven, bijvoorbeeld voor het toezenden van nieuwsbrieven.

I. Uw HUGO BOSS Klantaccount

In de Webwinkel kunt u een persoonlijke klantaccount aanmaken (hierna te noemen uw "Klantaccount"). U kunt uw persoonsgegevens (zoals adres, afleveradres, etc.) in uw Klantaccount opslaan, de geschiedenis van uw bestellingen bekijken, de status van een bestelling controleren, en zelfs een persoonlijke verlanglijst maken die u met vrienden kunt delen.

Om uw persoonlijke Klantaccount aan te maken moet u uw voor- en achternaam en uw e-mailadres en een wachtwoord naar keuze verstrekken. Het e-mailadres dat u verstrekt zal tevens dienen als uw Klantaccount Gebruiker-ID. Zodra u zich succesvol geregistreerd hebt zult u automatisch een bevestiging per e-mail ontvangen.

U kunt de persoonsgegevens in uw Klantaccount te allen tijde updaten en kunt ook, indien u dat wenst, aanvullende informatie invoeren (bijvoorbeeld uw adres, telefoonnummer en geboortedatum).

Aangezien de Klantaccount door HUGO BOSS wordt beheerd zullen de persoonsgegevens die u in deze account hebt opgeslagen uitsluitend worden verzonden naar HB IM wanneer u een order plaatst in de Webwinkel, en dan nog alleen die informatie die nodig is voor het verwerken van uw order (voor meer informatie, zie D. I).

II. Abonnementen op nieuwsbrieven

Wanneer u zich hebt geabonneerd op een HUGO BOSS nieuwsbrief zal HUGO BOSS uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het doel van het verzenden van de gevraagde nieuwsbrief aan u. Wanneer u uw abonnement op een nieuwsbrief opzegt zullen uw gegevens onverwijld worden verwijderd. U kunt het abonnement op elk moment wijzigen door op de betreffende link te klikken in elke nieuwsbrief of door op de link hier te.

D. Gegevensverwerking door HB IM

HB IM bedient de Webwinkel en is, met uitzondering van de Klantaccount (zie C. I.), verantwoordelijk voor alle gegevensverwerkingen in verband met de verwerking van de in de Webwinkel geplaatste bestellingen. HB IM is daarom uw enige contractuele partner voor alle bestellingen die u in de Webwinkel plaatst. HB IM zal uw persoonsgegevens uitsluitend verzamelen, verwerken en gebruiken voor zover wettelijk toegestaan of mits u voorafgaand toestemming daarvoor hebt gegeven, bijvoorbeeld voor het toezenden van nieuwsbrieven.

I. Bestellingen geplaatst vanaf een HUGO BOSS Klantaccount

Met uw Klantaccount kunt u toegang krijgen tot de data die u in het verleden hebt opgeslagen zonder u opnieuw te registreren, en zo makkelijker winkelen in de Webwinkel. Wanneer u bent ingelogd op uw Klantaccount zullen de velden in het bestelformulier "1. Adressen & Verzending" automatisch worden ingevuld met de in uw Klantaccount opgeslagen informatie. Om u de gegevens van uw aankoop te laten zien (aangekochte artikelen, hun prijs en de tijd van uw aankoop) in uw bestellingengeschiedenis in de Klantaccount zendt HB IM deze informatie door aan HUGO BOSS zodra u op de knop “Doorgaan” op de pagina “1. Adressen & Verzending” hebt gedrukt.

II. Directe bestellingen

U kunt ook een bestelling plaatsen bij de Webwinkel zonder dat u een bestaande Klantaccount gebruikt. Indien u dit wenst hoeft u alleen alle benodigde informatie in het bestelfomulier (Adressen & Verzending) zelf in te vullen.

E. Verwerking van persoonsgegevens door HUGO BOSS en HB IM

Hieronder vindt u een beschrijving van activiteiten rond de verwerking van persoonsgegevens die afzonderlijk worden uitgevoerd door HUGO BOSS en door HB IM.

I. Gebruik van dienstverleners

Waar mogelijk, bijvoorbeeld voor het afhandelen van uw bestelling, het toezenden van nieuwsbrieven of reclame, het beheren van de Klantaccount of het organiseren van een wedstrijd, kunnen uw persoonsgegevens door HUGO BOSS of HB IM beschikbaar worden gesteld aan gespecialiseerde dienstverleners gevestigd binnen de EU/EER landen of Zwitserland. Deze dienstverleners worden zorgvuldig geselecteerd door HUGO BOSS of HB IM en zullen uw gegevens uitsluitend verwerken zoals aangegeven en namens HUGO BOSS of HB IM. Bovendien zullen zij zich houden aan de bepalingen van deze Privacyverklaring en zullen zij alle benodigde veiligheidsmaatregelen nemen.

II. Wedstrijden en andere campagnes

U kunt ook de gelegenheid krijgen om deel te nemen aan wedstrijden en andere campagnes die georganiseerd worden door HB IM of HUGO BOSS. Wanneer u uw persoonsgegevens moet verstrekken (bijv. uw naam, e-mailadres, postadres etc.) ten behoeve van deelname aan wedstrijden of campagnes, zullen HB IM of HUGO BOSS deze gegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van het organiseren van de wedstrijd of een andere campagne, en uitsluitend in overeenstemming met de geldende voorwaarden. Indien u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om nieuwsbrieven te ontvangen, zal HUGO BOSS u nieuwsbrieven toezenden op de wijze als beschreven in onderdeel C. II. Noch uw deelname aan een wedstrijd noch uw kansen om te winnen zullen worden beïnvloed indien u geen toestemming geeft voor het ontvangen van nieuwsbrieven of indien u uw toestemming op een later moment intrekt.

III. Cookies en web beacons

Internetcookies zijn kleine stukjes gegevens die door een website worden verstuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Wij gebruiken deze technologie om de aanbiedingen die in de Webwinkel of op de Website worden gepresenteerd te optimaliseren, bijvoorbeeld door het opslaan van uw persoonlijke voorkeuren. Zo stelt het gebruik van cookies ons in staat om uw virtuele winkelwagentje op te slaan, te bepalen in welke land u zich bevindt, en u te herkennen wanner u de Webwinkel of Website opnieuw bezoekt. Bovendien zullen bepaalde cookies door derden worden verzonden, die ons bijvoorbeeld in staat stellen om HUGO BOSS producten te hebben die uw interesses weerspiegelen die aan u op de websites van onze partners worden aangeboden (welke praktijk bekend staat als retargeting).

Voor meer informatie over cookies en de wijze waarop deze worden gebruikt, en hoe u ze kunt blokkeren of verwijderen, verwijzen wij u naar het Cookies Beleid.

HB IM en HUGO BOSS gebruiken ook web beacons (pixel tags). Wanneer u een pagina opent in de Webwinkel of op de Website wordt deze pixel gedownload vanaf een server en geregistreerd. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld bepalen welke pagina's u hebt bekeken en welke handelingen u op die pagina's hebt verricht.

F. Beveiliging van gegevens

Om de gegevens van uw betaling te beschermen worden deze versleuteld met een 256-bit key en doorgegeven aan onze servers volgens het SSL (Secure Sockets Layer) protocol. U kunt controleren of de verbinding veilig is door de in uw browser aangegeven URL te controleren. Als het begin van het adres verandert van "http" naar "https" is er een veilige verbinding tot stand gekomen. Bovendien zijn alle betalingsproviders PCI-DSS-gecertificeerd (Payment Card Industry Data Security Standard) en voldoen ze aan de hoogste veiligheidsnormen om uw betalingsgegevens veilig te stellen. Kijk voor meer informatie op: www.pcisecuritystandards.org.

G. Microsites

Partners van HUGO BOSS of HB IM kunnen bepaalde producten en diensten aanbieden op de Website en in de Webwinkel. Op dit moment biedt Procter & Gamble informatie en diensten aan op het gebied van geuren op de microsite op http://fragrances.hugoboss.com/. Een microsite is een website die wordt gerund door een derde, maar ontworpen is om te passen in de huisstijl van HUGO BOSS en toegankelijk is via een link op een van de HUGO BOSS websites. HUGO BOSS en HB IM zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of werking van de microsite. De gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de partner-onderneming die verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens vanaf de microsite zijn de betreffende bepalingen die gelden voor de microsite. Mocht u vragen hebben over privacy op de microsite, neemt u dan contact op met de betreffende partner-onderneming.

H. Recht om gegevens te verkrijgen, corrigeren, blokkeren of verwijderen

U hebt het recht om gratis informatie te verkrijgen over de over u opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te laten blokkeren of verwijderen. U kunt te allen tijde een gegeven toestemming voor de verzameling, verwerking en het gebruik van gegevens intrekken met betrekking tot de toekomst.

Mocht u vragen hebben over gegevensbescherming en het gebruik van uw persoonsgegevens, of informatie willen verkrijgen over de door ons over u opgeslagen persoonsgegevens, of uw recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen uit willen oefenen, stuurt u dan een e-mail met uw verzoek en een kopie van uw identiteitsbewijs aan privacy@hugoboss.com. Hetzelfde geldt in geval u uw toestemming voor de verzameling van uw persoonsgegevens wilt intrekken. U kunt ook de contactgegevens die in het stempel staan vermeld gebruiken om contact op te nemen met ons, of het contactformulier dat op de Webwinkel of Website te vinden is. HUGO BOSS en HB IM zullen alleen de gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken die u verstrekt op een contactformulier ten behoeve van het afhandelen van de zaak waarover u op dat formulier hebt geschreven.

I. Wijzigingen

HUGO BOSS en HB IM kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen.

Ingangsdatum: 29.09.2014