Download print versie in pdf format

Privacybeleid
voor deelname aan de HUGO BOSS EXPERIENCE

België

(Versie: 21 februari 2018)

HUGO BOSS hecht enorm veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de hierna beschreven principes en de geldende privacywetgeving. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld de naam en het post- en e-mailadres.

1. Verantwoordelijke instantie voor de HUGO BOSS EXPERIENCE

HUGO BOSS AG, Dieselstr. 12, D-72555 Metzingen, Duitsland (hierna “HUGO BOSS” of “wij” genoemd) exploiteert het loyaliteitsprogramma HUGO BOSS EXPERIENCE (hierna ook “loyaliteitsprogramma” genoemd). HUGO BOSS AG verzamelt, verwerkt en gebruikt uw in samenhang met het loyaliteitsprogramma verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van het loyaliteitsprogramma.

Aan het loyaliteitsprogramma nemen door HUGO BOSS of verbonden ondernemingen geëxploiteerde winkels in de EU en Zwitserland (hierna “winkels” genoemd) en de door HUGO BOSS geëxploiteerde, in de HUGO BOSS-website (www.hugoboss.com, hierna “website” genoemd) geïntegreerde HUGO BOSS online store inclusief alle versies die zijn aangepast voor mobiele apparaten en bijbehorende diensten zoals de HUGO BOSS mobiele applicatie (“online store”) deel (hierna ook “deelnemende winkels” genoemd). Een overzicht van de actueel deelnemende winkels is te vinden in de HUGO BOSS Store Locator op de website.

2. Gegevensverzameling in het kader van het loyaliteitsprogramma

HUGO BOSS verzamelt en bewaart hiertoe de volgende persoonsgegevens in een centrale klantendatabase:

2.1 Klantgegevens

HUGO BOSS verzamelt en bewaart ten eerste de door u opgegeven klantgegevens. Hiertoe behoren de in het registratieformulier gevraagde basisgegevens (aanhef, naam, voornaam en email en het land van verblijf, en bij inschrijving in de online winkel ook een wachtwoord) en daarnaast de door u in het registratieformulier of in uw My HUGO BOSS-klantenaccount eventueel vrijwillig opgegeven overige contactgegevens (aanhef, telefoonnummer, mobiel nummer, geboortedatum en/of postadres, dat wij als uw factuuradres opslaan). Ook het door u bij een bestelling in de online shop als “factuuradres” opgegeven postadres, slaan wij op als onderdeel van uw klantgegevens. Om ervoor te zorgen dat onze klantgegevens altijd up-to-date zijn, slaan wij slechts één factuuradres op van u. Dit is het adres dat het laatst als factuuradres is gebruikt bij een bestelling of het adres dat u als laatste hebt opgeslagen in uw My HUGO BOSS-klantenaccount (zie paragraaf 3.2), afhankelijk van welke het meest up-to-date is.

2.2 Overige vrijwillige gegevens van de deelnemer

Daarnaast verzamelt en bewaart HUGO BOSS de door u op het aanmeldformulier of in uw HUGO BOSS-klantenaccount vrijwillig opgegeven overige informatie over uw favoriete communicatiekanalen en over uw individuele voorkeuren (favoriete winkels, favoriete HUGO BOSS-merken, maten en interesses). Voor zover u hiermee akkoord gaat, kunt u bij de selectie van een favoriete winkel in uw My HUGO BOSS-klantenaccount uw locatie aan de hand van uw IP-adres automatisch laten bepalen. Op deze manier kunnen wij de dichtstbijzijnde winkel voor u selecteren. Als alternatief kunt u uw locatie voor het bepalen van de dichtstbijzijnde winkel handmatig invoeren of uw favoriete winkel direct selecteren.

Overige vrijwillige gegevens van de deelnemer

2.3 Aankoopgeschiedenis

HUGO BOSS registreert uw in de winkels en online store gedane aankopen en overige transacties en stelt zo een aankoopgeschiedenis samen. Hiertoe behoort informatie over de gekochte artikelen (artikelnaam, artikelnummer, aantal, maat, kleur, prijs, valuta, bestelnummer), informatie over de transactie (aankoop, ruiling, retour, enz.), informatie over de locatie (online store of land, stad en filiaal bij winkels) en informatie over het tijdstip van de aankoop.

Wanneer u bij een aankoop in een winkel aangeeft dat u deelnemer aan de HUGO BOSS EXPERIENCE bent, dan registreert de deelnemende winkel deze aankoop en geeft de bijbehorende informatie door aan HUGO BOSS. In de online store registreren wij uw aankoopgeschiedenis als u zich bij een aankoop door invoer van uw toegangsgegevens als deelnemer aan het loyaliteitsprogramma identificeert.

2.4 Informatie over de klantenservice en advies

HUGO BOSS registreert informatie over uw vragen aan onze telefonische klantenservice en over uw advies door winkelmedewerkers. In onze klantendatabase slaan wij bovendien op welke medewerker van onze lokale winkels aan u als persoonlijke adviseur is toegewezen. Uw persoonlijke adviseur in onze lokale winkels kan informatie over producten in onze klantendatabase opslaan die voor u interessant kan zijn.

2.5 Informatie over het gebruik van de website

Indien u hiermee akkoord bent gegaan, registreert HUGO BOSS bovendien informatie over uw gebruik van de website. HUGO BOSS registreert daarbij bijvoorbeeld informatie over de door u op de website opgeroepen content en informatie over artikelen die u in de online store bekijkt en/of in de winkelmand legt.

3. Gebruik van verzamelde gegevens

De onder punt 2 genoemde gegevens worden voor de uitvoering van het loyaliteitsprogramma en voor het bieden van de in de algemene voorwaarden beschreven diensten van het programma gebruikt. Dit zijn:

3.1 Personal shopping, klantenservice en reclame voor eigen aanbiedingen

a) Personal shopping en klantenservice

Om u zo goed mogelijk en individueel advies te kunnen geven, kunnen de winkelmedewerkers en de telefonische klantenservice de onder punt 2 genoemde gegevens oproepen en deze voor uw persoonlijk aankoopadvies gebruiken.

b) Reclame voor eigen aanbiedingen

Indien u hiermee akkoord bent gegaan, kunnen HUGO BOSS en HUGO BOSS Belgium Retail BVBA u per e-mail, post en/of sms/mms reclame voor eigen aanbiedingen (bijvoorbeeld informatie over HUGO BOSS, productinformatie, enquêtes, exclusieve aanbiedingen of uitnodigingen voor evenementen en acties van HUGO BOSS of deelnemende winkels) toesturen en/of hierover telefonisch contact met u opnemen.

Op basis van de onder punt 2 genoemde gegevens kunnen HUGO BOSS en de met HUGO BOSS verbonden ondernemingen de aan u verzonden informatie daarbij zo individualiseren dat u in de eerste plaats informatie ontvangt waarvan HUGO BOSS meent dat deze u bijzonder interesseert. Om u nog persoonlijker te kunnen aanspreken, gebruiken wij de onder punt 2 genoemde gegevens hierbij bovendien voor het samenstellen van verschillende klantengroepen.

Indien u de ontvangst van gepersonaliseerde reclame per e-mail hebt toegestaan, stellen wij vast welke van de ontvangen nieuwsbrieven en de daarin opgenomen links u oproept en verzamelen wij informatie over uw aansluitende gebruik van de website (zie ook punt 2.5 hierboven) om u in de toekomst nog meer gepersonaliseerde informatie te kunnen toesturen.

U kunt selecteren via welke communicatiekanalen (d.w.z. per e-mail, post, sms/mms en/of telefoon) HUGO BOSS contact met u op mag nemen bij de registratie en / of in uw My HUGO BOSS-klantenaccount. U kunt dit ook op elk moment laten wijzigen in een van de winkels.

3.2 My HUGO BOSS-klantenaccount

Om u ook online de best mogelijke HUGO BOSS EXPERIENCE te kunnen bieden, gebruiken wij de in samenhang met het loyaliteitsprogramma opgeslagen gegevens voor de volgende functies van uw My HUGO BOSS-klantenaccount:

In uw My HUGO BOSS-klantenaccount kunt u de door u opgegeven klantgegevens, voorkeuren en de daar opgeslagen leveringsadressen en uw verlanglijstje eenvoudig beheren. Uw informatie over uw voorkeuren gebruiken wij voor een gepersonaliseerde vormgeving van uw My HUGO BOSS-klantenaccount. Als u zich bij het gebruik van de online store hebt aangemeld bij uw My HUGO BOSS-klantenaccount, worden tijdens aankopen in de online store bovendien automatisch de in uw klantenaccount opgeslagen maten geselecteerd. Op deze manier wordt het bestelproces in de online store zo comfortabel mogelijk voor u gemaakt. Op basis van de door u in uw My HUGO BOSS-klantenaccount opgegeven maten en favoriete winkels informeren wij u in de online store erover of een geselecteerd product in uw favoriete winkel in uw maat verkrijgbaar is. De tijdens het bestelproces gevraagde informatie (bijv. leveringsadres) wordt automatisch met de in de klantendatabase opgeslagen gegevens vooraf ingevuld. Op deze manier wordt het bestelproces voor u nog eenvoudiger gemaakt.

Op basis van uw aankoopgeschiedenis geven wij u in uw My HUGO BOSS-klantenaccount een overzicht van uw gedane aankopen en tonen wij u voor in de online store gemaakte bestellingen de verwerkingsen leverstatus.

Voor artikelen die u op uw verlanglijstje in uw My HUGO BOSS-klantenaccount hebt geplaatst, tonen wij u welke van deze artikelen in uw favoriete winkels en in de online store verkrijgbaar zijn.

3.3 Marktonderzoek

HUGO BOSS kan de klantgegevens, de aankoopgeschiedenis en de overige in de klantendatabase over de betreffende deelnemer opgeslagen informatie in het kader van intern marktonderzoek in geanonimiseerde vorm voor analyses en statistieken gebruiken. Op deze manier kunnen het HUGO BOSS EXPERIENCE-programma en onze diensten en aanbiedingen verder verbeterd worden.

4. Recht op inzage, correctie, blokkering of verwijdering

U hebt het recht op gratis inzage in uw opgeslagen persoonsgegevens en het recht uw gegevens te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen. Wendt u zich bij overige vragen over de gegevensbescherming, bij verzoeken tot inzage of voor het uitoefenen van uw overige rechten per e-mail aan experience-be@hugoboss.com.

Deelnemers kunnen hun klantgegevens, voorkeuren, favoriete communicatiekanalen en de door hen in hun My HUGO BOSS-klantenaccount opgeslagen leveringsadressen en aangemaakte verlanglijstjes ook zelf in hun My HUGO BOSS-klantenaccount inzien en wijzigen.

5. Herroepingsrecht

Voor zover u in het kader van deelname aan het loyaliteitsprogramma uw toestemming hebt gegeven voor het verzamelen en/of gebruiken van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde gratis intrekken, bijvoorbeeld via experience-be@hugoboss.com.

6. Verwerking van bestelgegevens

Het verzamelen van uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van het loyaliteitsprogramma door winkels vindt uitsluitend namens en conform de instructies van HUGO BOSS plaats.

Voor het leveren van diensten in het kader van het loyaliteitsprogramma maakt HUGO BOSS gebruik van gespecialiseerde dienstverleners. Deze verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend namens en conform de instructies van HUGO BOSS. HUGO BOSS waarborgt daarbij de naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming en de vereiste veiligheidsmaatregelen.