Download print versie in pdf format

Bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming

HUGO BOSS hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgerelateerde gegevens en verzamelt, verwerkt en gebruikt deze gegevens uitsluitend overeenkomstig de onderstaand beschreven principes en rekening houdend met de wetten tot gegevensbescherming die van toepassing zijn.

A. Verantwoordelijke instanties

Verantwoordelijke instantie voor het exploiteren van de HUGO BOSS website (www.hugoboss.com), met inbegrip van de daarin geïntegreerde HUGO BOSS Online Stores alsmede voor mobiele eindapparaten aangepaste versies (hierna "website") is HUGO BOSS AG, Dieselstraße 12, 72555 Metzingen, Duitsland (hierna "HUGO BOSS").

B. Uw persoonsgerelateerde gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon. Daartoe behoren bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer alsmede uw post- en e-mailadres.

C. Gegevensverwerking door HUGO BOSS

HUGO BOSS verzamelt, verwerkt of gebruikt uw persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend in de onderstaand beschreven omvang.


I.Bestellingen in de Online Store

Om in onze Online Store te bestellen heeft u de volgende mogelijkheden ter beschikking.

1. Bestellingen met een My HUGO BOSS klantaccount

Voor zover u zich voor deelname aan het klantenbindingsprogramma HUGO BOSS EXPERIENCE heeft geregistreerd, kunt u in de Online Store een persoonlijke My HUGO BOSS klantaccount gebruiken, waarmee het bestellen in onze Online Store voor u nog aantrekkelijker wordt. De functies en voordelen van de My HUGO BOSS klantaccount zijn in punt 2 van de Algemene Zakelijke Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden voor de deelname aan HUGO BOSS EXPERIENCE beschreven. De details van het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgerelateerde gegevens in het kader van de My HUGO BOSS klantaccount kunt u in punt 3 van de informatie over de gegevensbescherming voor de deelname aan HUGO BOSS EXPERIENCE ophalen.

2. Directe bestellingen

Vanzelfsprekend kunt u ook zonder een My HUGO BOSS klantaccount gebruik maken van de Online Store. In dat geval moet u de informatie die vereist is om uw bestelling af te handelen in het bestelformulier "Adressen & Verzending" invoeren. Om typfouten te voorkomen en ervoor te zorgen dat u het juiste adres heeft ingevoerd, wordt bij het invoeren de volledigheid en juistheid van uw adres gecontroleerd.

3. Bestelling met gebruikmaking van PayPal Express

Voor zover u uw bestelling met PayPal wilt betalen en daarvoor "PayPal Express" uitvoert, komt u door klikken op "direct naar PayPal" op de website van PayPal S.à r.l, et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg, waar u verzocht wordt uw bij PayPal geregistreerde login- en contactgegevens te vermelden en/of te bevestigen. De voor het afhandelen van uw bestelling vereiste gegevens geeft PayPal dan aan ons door, zodat wij uw bestelling kunnen uitvoeren.

4. Afhandeling van de bestellingen

Het afhandelen van uw bestellingen in onze Online Store gebeurt door HUGO BOSS Belgium Retail BVBA, Jodenstraat 2, 2000 Antwerpen, België , die als contractant verantwoordelijk is voor het vervullen van de koopcontracten. Daarvoor geven wij uw contactgegevens en de betreffende details van uw bestelling (soort en prijs van het gekochte product, tijdstip van de bestelling etc.) aan HUGO BOSS Belgium Retail BVBA door.


II.Bedrog- en boniteitscontrole

Voor zover u op onze website uw toestemming volgens dit voorschrift heeft gegeven (door het betreffende vakje aan te kruisen), verklaart u zich met het onderstaand beschreven verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens akkoord:

Om het risico van verliezen door oninbare vorderingen zo goed mogelijk te reduceren voeren wij tijdens het bestelproces en na het afsluiten ervan op onze website een overwegend geautomatiseerde bedrog- en boniteitscontrole uit, op basis waarvan wij beslissen of en welke betalingsvormen wij u kunnen aanbieden en/of in hoeverre wij uw bestelling in de door u gewenste omvang kunnen uitvoeren.

U verklaart zich ermee akkoord dat de onderstaand gedetailleerd beschreven bedrog- en boniteitscontroles volgens onze opdracht door arvato eCommerce Beteiligungsgesellschaft mbH (An der Autobahn, 33333 Gütersloh, Duitsland) (hierna "arvato") worden uitgevoerd en arvato uw persoonsgerelateerde gegevens voor dit doel verwerkt. arvato handelt uitsluitend volgens onze instructies en is door een contract tot het verwerken van ordergegevens volgens § 11 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz, Wet op de Gegevensbescherming) gebonden.

1. Controles vóór het afronden van de bestelling

a) Registratie van toestelgegevens

In het kader van het bestelproces geven wij de technische gegevens van het gebruikte toestel (in het bijzonder de browserversie, het besturingssysteem alsmede uw IP-adres) door aan arvato, die aan de hand van deze gegevens en herkenning van dit specifieke toestel een zogeheten hash-ID opmaakt.

Later in het bestelproces brengt arvato deze hash-ID met de voor de betreffende bestelling gebruikte persoonsgerelateerde gegevens bijeen. Dit betekent dat arvato bij elk bestelproces opslaat welke contactgegevens (aanspreekvorm, voor- en achternaam, postadres, e-mailadres) en lever- en factureringsadressen (hierna gezamenlijk "contactgegevens") door dit specifieke toestel worden gebruikt. Deze gegevens gebruikt arvato om in het kader van de onderstaand beschreven bedrogcontroles een potentiële verdenking van bedrog te herkennen (zie daarvoor C. II 1. bb) en C. II. 2 a)).

b) Uitvoeren van de zogeheten pre-risk check

Zodra u in het kader van het bestelproces na het opgeven van uw contactgegevens op "verder" heeft geklikt, begint arvato de bedrog- en boniteitscontrole met het uitvoeren van de zogeheten pre-risk check. Deze pre-risk check omvat in het bijzonder de onderstaande controles:

aa) Controle van het facturerings- en leveradres op validiteit

Voor het controleren van het facturerings- en leveradres stuurt arvato de betreffende adresgegevens naar AZ Direct GmbH (Richard-Neutra-Gasse 9, 1210 Wien, Oostenrijk), die de postale juistheid van het adres controleert, d.w.z. in het bijzonder of het opgegeven adres bestaat en daar ook personen aan te treffen zijn.

bb) Controle van de toestelgegevens

Bovendien controleert arvato of de uit uw toestelgegevens afgeleide hash-ID bij vroegere bedrogcontroles in onze Online Store duidelijk als verdacht van bedrog is geclassificeerd.

cc) Vergelijken van de opgegeven contactgegevens met de reeds bij ons opgeslagen klantgegevens

Bovendien vergelijken wij de in het kader van uw actuele bestelling opgegeven contactgegevens met de reeds bij ons opgeslagen klantgegevens. Dit dient voornamelijk voor het technische beheer van de gegevens om terugkerende klanten in het systeem te herkennen. Voorts vergelijkt arvato uw contactgegevens met de resultaten van de vroegere volledig afgeronde bedrogcontroles.

dd) Limietcontrole

Uw contactgegevens alsmede de bestelde som worden door arvato bovendien aan een zogeheten limietcontrole onderworpen; deze dient voor het beoordelen of de betreffende als maximum geconfigureerde limiet voor de bestelde som per afzonderlijke bestelling, voor de bestelde som per adres of voor de bestelde som per klant ("debiteurenlimiet") is bereikt. De configuratie van het debiteurenlimiet (de maximale bestelde som per klant) is gebaseerd op de resultaten van de vroegere volledig afgeronde bedrogcontroles.

ee) Controle van de informatie uit ons debiteurenmanagement

Bovendien controleert arvato de informatie uit ons debiteurenmanagement, in het bijzonder of en tot welke hoogte er actuele openstaande posten, aanmaningsniveaus of lopende incassoprocessen bestaan. Voor deze controle geven wij de actuele informatie uit ons debiteurenmanagement (openstaande posten, aanmaningsnivaus, lopende incassoprocessen, binnengekomen betalingen) dagelijks aan arvato door.

ff) Resultaat van de controles

Voor zover de betreffende controles in het kader van de pre-risk check reeds tot een duidelijk negatief resultaat hebben geleid, maken wij voor u een bestelling met gebruikmaking van uitsluitend veilige betaalmethodes mogelijk, d.w.z. geen aankoop op rekening.

2. Bedrogcontroles na het afronden van de bestelling

a) Geautomatiseerde fraudecontrole op basis van uw toestelgegevens

Nadat u uw bestelling heeft afgerond (door op "Bestellen met betalingsverplichting" te klikken) voert arvato de zogeheten geautomatiseerde fraudecontrole uit, waarbij volgens tevoren gedefinieerde regels wordt gecontroleerd of de bestelling als bedrogsverdacht dient te worden gekwalificeerd. Daarbij analyseert arvato in het bijzonder de bestelveelvuldigheid en de in de betreffende gevallen vermelde contactgegevens om op die manier bedrogsverdachte bestellingen te herkennen. Daarvoor bepalen wij zogeheten fraudeparameters, waaraan arvato een verdenking van bedrog moet herkennen, bijv. het aantal verschillende namen of e-mailadressen die per hash-ID mogen worden gebruikt.

b) Handmatige fraudecontrole

Voor zover de bovenstaand beschreven geautomatiseerde fraudecontrole tot een duidelijke bedrogsverdenking leidt, roept arvato ons op de betreffende bestelling te annuleren. In niet geheel duidelijke gevallen voert arvato tevens een zogeheten handmatige fraudecontrole uit, waarvan het resultaat eveneens tot annulering van de bestelling kan leiden.


III.Contactaanvragen

Via het contactformulier op onze website alsmede met onze online-chat en de klantenhotline kunt u altijd direct contact met ons opnemen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de door u voor de betreffende contactaanvraag meegedeelde informatie uitsluitend om uw verzoek te bewerken.


IV.Newsletter

Voor zover u zich voor de HUGO BOSS Newsletter heeft geregistreerd, gebruikt HUGO BOSS uw vemelde gegevens alleen voor het verzenden van de newsletter. Uw gegevens worden onmiddellijk gewist als u het newsletterabonnement beëindigt. U kunt zich te allen tijde met de link in de newsletter of hier afmelden.


V.Gebruik van dienstverleners

Voor bijvoorbeeld het afhandelen van uw bestelling, het versturen van newsletters / reclamemailings of het houden van wedstrijden maken wij gebruik van zorgvuldig gekozen externe dienstverleningsbedrijven binnen de EU/de EER of Zwitserland, die persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend in opdracht en volgens de instructies van HUGO BOSS met inachtneming van deze bepalingen voor gegevensbescherming alsmede alle vereiste veiligheidsmaatregelen verwerken.


VI.Wedstrijden en acties

U heeft eventueel de mogelijkheid aan wedstrijden of andere acties van HUGO BOSS deel te nemen. Voor zover het voor het deelnemen vereist is persoonsgerelateerde gegevens te verstrekken (bijv. uw naam, e-mailadres, adres etc.), gebruikt HUGO BOSS die gegevens uitsluitend om de wedstrijd of de andere actie volgens de actueel geldende voorwaarden van deelname te houden. Voor zover u in het kader van een wedstrijd of andere actie uitdrukkelijk heeft toegestemd, stuurt HUGO BOSS u newsletters toe zoals in C. IV. beschreven. Het heeft geen negatieve gevolgen voor uw winkansen of deelname aan een wedstrijd wanneer u niet met het ontvangen van newsletters akkoord gaat of uw akkoordverklaring later herroept.


VII.Cookies en telpixels

Cookies zijn door websites verzonden kleine gegevenspakketten, die van uw browser naar de hard disc drive van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden doorgegeven en daar opgeslagen. Met deze technologieën kunnen de aanbiedingen van de website en van de Online Store worden geoptimaliseerd, doordat bijvoorbeeld uw persoonlijke voorkeuren worden opgeslagen. Daarmee is het bijvoorbeeld mogelijk uw virtuele winkelwagen op te slaan, te zien uit welk land u komt of u bij een later bezoek van de website of de Online Store te herkennen. Met de opgeslagen informatie zijn geen gevolgtrekkingen over een bepaalde persoon mogelijk en zij omvatten geen gegevens zoals uw naam of details van uw creditcard. Bovendien worden er ook cookies van andere aanbieders toegepast, waarmee bijvoorbeeld op websites van onze partners HUGO BOSS productadviezen kunnen worden weergegeven die bij uw interesses passen (zogeheten retargeting-technologieën).

U kunt het gebruik van cookies in de instellingen van uw browserprogramma ook compleet uitschakelen. Wij willen u er echter op attenderen dat dan wellicht sommige delen van onze website of van de Online Store niet meer of niet meer naar behoren functioneren.

HUGO BOSS maakt op de website en in de Online Store gebruik van telpixels (kleine grafieken, ook web-beacons genaamd). Als u een pagina opent, wordt de pixel door een server geladen en geregistreerd. Daarmee is bijvoorbeeld te zien welke pagina's wanneer en hoe vaak zijn bezocht en welke acties zijn uitgevoerd.


VIII.Gebruik van webanalysetools

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. in de USA (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google") alsmede webanalysetools van Webtrekk GmbH in Duitsland ("Webtrekk"). Google Analytics en Webtrekk gebruiken zogeheten "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website en de Online Store kan worden geanalyseerd. De door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website of van de Online Store (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de USA resp. aan Webtrekk in Duitsland doorgegeven en daar opgeslagen. Google en Webtrekk gaan die informatie gebruiken om uw gebruik van de website of van de Online Store te evalueren, reports over uw activiteiten op dit gebied voor HUGO BOSS samen te stellen en service in verband met het website- en internetgebruik te leveren. Ook zullen Google en Webtrekk deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit bij de wet is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google of Webtrekk verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google verbinden. U kunt het installeren van de cookies door een instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij maken u er echter op attent dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website resp. van de Online Store in hun volle omvang kunt gebruiken. Wij vestigen er uw aandacht op dat HUGO BOSS Google Analytics met de extension „_anonymizeIp()“ gebruikt, zodat uw IP-adres alleen verkort verder wordt verwerkt om een directe relatie met uw persoon uit te sluiten. Webtrekk slaat uw IP-adres eveneens uitsluitend in verkorte vorm op.

U kunt tegen het verzamelen en gebruik van informatie door Google te allen tijde voor de toekomst bezwaar maken door de door Google ter beschikking gestelde deactiverings-add-on te installeren. U kunt tegen het verzamelen en gebruik van informatie door Webtrekk te allen tijde voor de toekomst bezwaar maken door de door Webtrekk ter beschikking gestelde opt-out-cookie te downloaden.


IX.Social Plugins

Op de website en in de Online Store zijn social plugins van Facebook, Google en Twitter geïntegreerd (Facebook "Like"-knop ("Vind ik leuk"-knop), de "Google +1" – knop alsmede de Twitter-knop). Daarbij gaat het om aanbiedingen van de US-Amerikaanse ondernemingen Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) en Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). Als u een website bezoekt die zo'n plugin bevat, kan uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook, Google of Twitter opbouwen en gegevens over uw bezoekersgedrag aan de servers van Facebook, Google of Twitter doorgeven (bijv. zelfs als u niet op de "Vind ik leuk"-knop klikt). Wanneer u bij een van de social media aanbieders bent ingelogd, kan Facebook, Google of Twitter het bezoek bij uw daar aangemaakte account plaatsen. HUGO BOSS heeft geen invloed op de aard en omvang van de verzamelde en verzonden gegevens. Nadere informatie over het beschermen van uw privésfeer vindt u op de websites van het betreffende sociale netwerk: Facebook http://www.facebook.com/policy.php, Google http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/, Twitter http://twitter.com/privacy.

D. Veiligheid van gegevens

Uw betalingsgegevens zijn bij het overbrengen naar onze servers door het gebruik van SSL-veiligheidsprocedures (Secure Socket Layer) in combinatie met een 256-bit codering beveiligd. U kunt de veiligheid van de verbinding aan de hand van de gegevens in de url-regel van uw browser controleren. Als het begin van de adresregel van "http" in "https" verandert, is er sprake van een beveiligde verbinding. Bovendien zijn alle voor de betalingsafhandeling ingezette serviceaanbieders PCI-DSS gecertificeerd (Payment Card Industry Data Security Standard) en beantwoorden door het opvolgen van de PCI Data Security Standards aan de hoogste veiligheidseisen van de e-commerce industriestandaards. Meer informatie hierover vindt u bijvoorbeeld op www.pcisecuritystandards.org.

E. Microsites

Op de website of in de Online Stores kunnen bepaalde producten en services door partners van HUGO BOSS worden aangeboden. Momenteel biedt Procter & Gamble op de microsite http://fragrances.hugoboss.com/ informatie en services over parfums aan. Een microsite is een website die door de derde aanbieder wordt gexploiteerd, echter optisch aan de HUGO BOSS merkpresentatie is aangepast en die via een website van HUGO BOSS met een link bereikbaar is. HUGO BOSS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de microsite en exploiteert deze ook niet. Voor de microsite gelden de eigen gebruiksvoorwaarden en voorwaarden voor gegevensbescherming van de partneronderneming, die voor het verzamelen en verwerken van de gegevens verantwoordelijk is. Met vragen over de gegevensbescherming van de microsite kunt u terecht bij de betreffende partneronderneming.

F. Recht op informatie, correctie, blokkering of wissen

U heeft recht op gratis informatie over de gegevens die over uw persoon zijn opgeslagen, alsmede het recht uw gegevens te corrigeren, te blokkeren of te wissen. Door u gegeven toestemmingen over het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens kunt u te allen tijde voor de toekomst herroepen.

In het kader van de wettelijke bepalingen kan HUGO BOSS ten behoeve van reclame, marktonderzoek of optimalisering van de website dan wel de Online Store gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aanmaken en evalueren. U heeft echter het recht tegen dit gebruik bezwaar te maken.

Met verdere vragen over de gegevensbescherming en het verwerken van uw persoonlijke gegevens, informatie over het uitoefenen van uw recht op correctie, blokkeren of wissen of in geval van herroeping van een toestemming kunt u per e-mail terecht bij privacy@hugoboss.com. Vanzelfsprekend kunt u ook de in het impressum vermelde contactgegevens of de contactformulieren op de website en in de Online Store gebruiken.

Stand: 04.04.2016