Klantenservice

INSTRUCTIES VOOR HERROEPING

WIDERRUFSBELEHRUNG

Herroepingsrecht

U hebt het recht deze overeenkomst binnen 30 dagen te herroepen zonder opgave van reden.

De termijn voor herroeping is dertig dagen vanaf de dag dat u, of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (zie hieronder voor contactgegevens) via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar u bent daartoe niet verplicht. U kunt ook een modelformulier voor herroeping downloaden op onze website.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen binnen de herroepingstermijn, volstaat het dat u voor het einde van die termijn een kennisgeving opstuurt betreffende de uitoefening van uw herroepingsrecht.

Contactgegevens voor de uitoefening van het herroepingsrecht:

Om uw herroepingsrecht per brief uit te oefenen, kunt u schrijven naar:

Klantenservice
HUGO BOSS AG
Dieselstraße 12
72555 Metzingen
Duitsland

Wanneer u vragen of problemen hebt, kunt u contact opnemen met de klantenservice van de online store.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen door de goederen terug te sturen, kunt u ze opsturen naar:

HUGO BOSS Online Store
- retour -
DC Wendlingen
Ulmer Straße 171
73240 Wendlingen
Duitsland

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, betalen we alle van u ontvangen bedragen terug, met inbegrip van de leveringskosten, maar met uitzondering van de bijkomende kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere leveringswijze dan de voordelige standaardleveringswijze die wij aanbieden, zonder onnodig uitstel en in elk geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop wij op de hoogte werden gesteld van uw besluit om dit contract te herroepen. We zullen die terugbetaling verrichten via hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij we met u uitdrukkelijk iets anders zijn overeengekomen. In elk geval zult u geen kosten oplopen voor die terugbetaling.

We kunnen de terugbetaling uitstellen tot we de teruggestuurde goederen ontvangen hebben of, indien dat vroeger is, tot u ons een bewijs heeft bezorgd dat de goederen zijn teruggestuurd.

U stuurt ons de goederen terug of overhandigt ze ons zonder uitstel en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons heeft geïnformeerd dat u het contract herroept (zie hierboven). De termijn is gerespecteerd als u de goederen terugstuurt voor de periode van veertien dagen verstreken is. U bent enkel aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen indien de goederen gehanteerd of gebruikt werden op een andere wijze dan nodig om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Er bestaat geen herroepingsrecht onder andere bij overeenkomsten voor de levering van:

-niet-geprefabriceerde goederen die vervaardigd zijn op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant of die duidelijk gepersonaliseerd zijn,

-verzegelde goederen waarbij de verzegeling na levering werd verbroken en die dus niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne.