Klantenservice

INSTRUCTIES VOOR HERROEPING

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van dertig dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De uiterste termijn voor herroeping is dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder) de goederen fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail; zie hieronder voor onze contactgegevens) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoeniet verplicht. U kunt een modelformulier voor herroeping ook van onze website downloaden.

Contactgegevens voor de uitoefening van het herroepingsrecht:

Om uw herroepingsrecht per brief uit te oefenen, stuurt u een brief naar:

Klantenservice
HUGO BOSS AG
Dieselstraße 12
72555 Metzingen
Duitsland

Wanneer u vragen of problemen hebt, kunt u contact opnemen met de klantenservice van de online store.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen door middel van retournering van de goederen verzendt u deze goederen aan:

HUGO BOSS Online Store
- retour -
DC Wendlingen
Ulmer Str. 171
73240 Wendlingen
Duitsland

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u uw herroeping van deze overeenkomst aan ons heeft medegedeeld, terug te sturen of bij ons af te leveren. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Wij zullen de kosten dragen voor het terugsturen van de goederen behalve voor gevaarlijke goederen in beperkte hoeveelheden, waaronder Eau de Parfum, Eau de Toilette, Eau de Cologne, After Shave, After Shave Balsem, Deodorant Spray en Smartwatches, indien u gebruik maakt van het voorgedrukte retouretiket label dat bij uw bestelling was gevoegd. Anders komen de kosten van het terugsturen van de goederen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Er bestaat geen recht op herroeping in geval van, onder meer, overeenkomsten voor de levering van:

- niet-geprefabriceerde goederen die op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument zijn geproduceerd of die duidelijk gepersonaliseerd zijn,

- de levering van verzegelde goederen waarvan de verzegeling na levering is verwijderd en die derhalve om gezondheidsredenen of vanuit hygiënisch oogpunt niet kunnen worden geretourneerd.