Download print versie in pdf format

Algemene voorwaarden voor de Online Store Nederland (datum: 02.08.2020)

§ 1 Reikwijdte en partijen

(1)

Deze algemene voorwaarden, in de versie die geldt op het moment dat een bestelling wordt geplaatst, zijn van toepassing op de relatie tussen HUGO BOSS Benelux Retail B.V., Danzigerkade 11 A, 1013 AP Amsterdam, Kamer van Koophandel nummer: 34216197, BTW-nummer NL814636986B01, E-mail: service-nl@hugoboss.com (“Verkoper”) en de klant (“Klant”) en op de transacties in de Online Store Nederland (https://www.hugoboss.com/nl/home), de “Online Store”), via de mobiele applicatie van HUGO BOSS (“Mobile App”) en via het plaatsen van een bestelling met persoonlijk advies van een medewerker van Verkoper in een van diens winkels (“Order from Store”). Bij het plaatsen van een bestelling kan de Klant de Algemene Voorwaarden via de links in de Online Store of Mobile App raadplegen of deze op zijn computer opslaan en/of uitprinten. De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling van de Klant worden afzonderlijk naar de Klant verzonden, samen met de contractbevestiging uiterlijk bij levering van de goederen op een duurzaam opslagmedium (bijv. als een e-mail met pdf-bijlage).

(2)

Namens de Verkoper wordt voor Nederlandse klanten van de Online Store, Mobile App of Order from Store de klantenservice aangeboden door HUGO BOSS Klantenservice. De Klant kan met vragen, verzoeken of klachten contact met haar opnemen:

HUGO BOSS Klantenservice, Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Duitsland, Tel: +31 (0) 20 7219 592, e-mail: service-nl@hugoboss.com.

(3)

Het assortiment van Verkoper is uitsluitend gericht op meerderjarige consumenten met vaste woonplaats op het grondgebied van Nederland en die een afleveradres in dit land kunnen opgeven. De volgende gebieden zijn hiervan uitgesloten: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Een consument als bedoeld in de wettelijke definitie is een natuurlijk persoon die een rechtshandeling aangaat anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

§ 2 Het bestelproces

(1)

De Klant kan uit het assortiment van de Verkoper producten selecteren en deze in een winkelmand verzamelen door te klikken op de knop “In winkelmand”. Wanneer de Klant op de knop “Bestelling met betalingsverplichting” klikt, aanvaardt hij het aanbod van de Verkoper om de producten in de winkelmand te verkopen (“bestelling”).

(2)

De waarde van een bestelling van welke aard ook (brutowaarde van de goederen, inclusief btw, maar uitgezonderd verzendkosten of andere kosten; de “waarde van de bestelling”) mag niet meer bedragen dan maximaal € 4.000,- en niet minder dan € 25,-. Voor iedere bestelling van welke aard dan ook geldt een maximale bestelhoeveelheid van 3 artikelen per type (dezelfde kleur en maat). Daarnaast worden goederen uitsluitend geleverd in hoeveelheden die voor een gezinshuishouden normaal zijn.

(3)

Alvorens een bestelling te plaatsen kan de Klant op ieder moment de gegevens van zijn bestelling / de inhoud van zijn winkelmandje bekijken en aanpassen. Dit kan door middel van het klikken op de “Bewerken” knop, door de “Terug” functie te gebruiken of door individuele velden te bewerken.

(4)

Nadat de Klant zijn bestelling heeft verzonden, ontvangt hij automatisch per e-mail een ontvangstbevestiging met een overzicht van de gegevens van zijn Bestelling.

(5)

Van tijd tot tijd kan een artikel waarvoor een bestelling is geplaatst niet meer op voorraad zijn. In die gevallen of in het geval dat de Verkoper de bestelling niet kan uitvoeren omdat de resultaten van een kredietwaardigheidscheck negatief zijn (zie sub (6) hieronder en Artikel II sectie C van de Privacyverklaring), behoudt de Verkoper zich tot het moment waarop het product c.q. de producten aan de Klant geleverd moet(en) worden het contractuele recht voor om (een deel van) de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen. Wanneer de Verkoper het recht op ontbinding of opzegging uitoefent, zal de Verkoper de Klant daarvan in kennis stellen. De Verkoper verbindt zich ertoe alle reeds door de Verkoper ontvangen betalingen voor de niet-geleverde goederen (waaronder, indien van toepassing, betalingen voor bepaalde verzendmethodes) onverwijld, maar uiterlijk zeven dagen na de dag waarop de Verkoper het ontbindingsrecht uitoefent, aan de Klant terug te betalen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt terugbetaling door de Verkoper aan de Klant plaats via dezelfde betaalmethode als de Klant voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt; onder geen beding zijn voor de Klant kosten aan deze terugbetaling verbonden.

(6)

De Verkoper kan, binnen de wettelijke kaders, nagaan of de consument in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede van alle andere feiten en factoren die relevant zijn ter verificatie of het verantwoord is om een overeenkomst op afstand aan te gaan met de Klant. In dat kader kan een kredietwaardigheidscheck worden uitgevoerd. Indien de Verkoper op grond van dit onderzoek meent dat het niet verantwoord is om de overeenkomst aan te gaan, is de Verkoper gerechtigd de Bestelling te annuleren of additionele voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst.

(7)

De Overeenkomst wordt gesloten in de Nederlandse taal. De Verkoper zal een exemplaar van de overeenkomst (bestaande uit de Bestelling, de Algemene Voorwaarden, de verzendingsnotificatie en de contractbevestiging) bewaren en in overeenstemming met de vereisten op het gebied van gegevensbescherming per e-mail aan de Klant doorsturen. Een geregistreerde Klant kan de status van zijn bestellingen inzien in zijn persoonlijke My HUGO BOSS klant account.

§ 3 Levering, leveringstermijnen, beschikbaarheid van goederen

(1)

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen op het aangegeven afleveradres aan de Klant geleverd. Leveringen kunnen uitsluitend binnen Nederland plaatsvinden (met uitzondering van de in § 1 lid 3 genoemde gebieden).

(2)

Indien de Klant bij het plaatsen van een bestelling de HUGO BOSS store locator te zien krijgt in het veld waar hij zijn adres kan invoeren (Click & Collect-service), kan de Klant een winkel waar dan ook in Nederland als afleveradres kiezen en een afspraak maken voor persoonlijk advies. Informatie over de HUGO BOSS-winkels die de Click & Collect-service aanbieden wordt tijdens het bestelproces verstrekt.

(3)

Tenzij anders wordt aangegeven, geldt als leveringstermijn voor standaardleveringen in het algemeen 3 tot 4 werkdagen en voor expressleveringen in het algemeen 1 tot 3 werkdagen. Nadere informatie over verzendmethodes en de gebruikte vervoerders is beschikbaar op de informatiepagina's van de Online Store. Indien de bestelling één of meerdere gepersonaliseerde artikelen bevat, bedraagt de levertijd 4 tot 5 werkdagen. De Klant ontvangt een orderbevestiging per e-mail waarin hij nog eens op de hoogte wordt gesteld van de leveringstermijn die tijdens het plaatsen van de bestelling werd aangegeven.

(4)

Nadat de goederen aan de vervoerder zijn overgedragen, ontvangt de Klant een e-mail met daarin een bevestiging van verzending van de Verkoper en alle andere noodzakelijke informatie aangaande de verzendstatus en de verwachte bezorgdatum en –tijd van zijn bestelling.

(5)

Indien de Klant van de Click & Collect-service gebruikmaakt, kan hij de goederen op de leverdatum persoonlijk bij de geselecteerde HUGO BOSS-winkel afhalen en, eventueel, op een afspraak verschijnen. Indien de Klant de goederen niet op de leverdatum ophaalt, kan hij ze ook zonder afspraak gedurende een afhaalperiode van veertien dagen vanaf de leverdatum of, indien dit later is, vanaf de datum van de overeengekomen afspraak alsnog ophalen. De Klant kan de goederen ophalen gedurende de openingstijden van de HUGO BOSS-winkel waaraan is geleverd, waarbij hij een officieel identiteitsbewijs of de orderbevestiging (bijvoorbeeld als e-mail op een smartphone) dient te laten zien. De Klant ontvangt tijdens het bestelproces en in de verzendingsnotificatie informatie over de openingstijden van de desbetreffende HUGO BOSS-winkel.

(6)

Indien de Klant van de Click & Collect-service gebruikmaakt, kan hij zonder opgave van redenen de overeenkomst gedurende de afhaalperiode ontbinden door ofwel een e-mail te sturen aan ofwel te bellen naar de Klantenservice of de voor levering geselecteerde HUGO BOSS-winkel of kan hij op dezelfde wijze zijn afspraak afzeggen. Indien de Klant de overeenkomst ontbindt of de goederen niet voor afloop van de afhaalperiode ophaalt, zal de bestelling door de Verkoper worden geannuleerd. In dat geval betaalt de Verkoper aan de Klant alle van de Klant ontvangen betalingen voor de niet-opgehaalde goederen terug, met uitzondering van aanvullende betalingen die zijn gedaan voor de keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door de Verkoper wordt aangeboden, zulks uiterlijk veertien dagen na de dag die onmiddellijk volgt op de laatste dag van de afhaalperiode. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt terugbetaling door de Verkoper aan de Klant plaats via dezelfde betaalmethode als de Klant voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt; onder geen beding zijn voor de Klant kosten aan deze terugbetaling verbonden.

(7)

Indien de Verkoper om redenen buiten zijn invloedssfeer niet in staat is een bindende leverdatum te halen (bijvoorbeeld wegens overmacht), zal de Verkoper de Klant hiervan onverwijld in kennis stellen en een nieuwe leverdatum noemen. Indien de nieuwe leverdatum voor de Klant onaanvaardbaar is, is hij gerechtigd de overeenkomst ten aanzien van de betreffende goederen te ontbinden; in dat geval zal de Verkoper reeds verrichte betalingen onverwijld aan de Klant terugbetalen.

(8)

De voorgaande bepalingen laten het wettelijke herroepingsrecht en de garantierechten van de Klant onverlet.

§ 4 Prijzen en verzendkosten

(1)

Alle op de website van de Verkoper genoemde prijzen zijn inclusief de thans toepasselijke wettelijke btw.

(2)

Waar van toepassing zal de Verkoper de Klant op het bestelformulier, onmiddellijk voordat de Bestelling wordt geplaatst, in kennis stellen van de verzendkosten en eventuele extra kosten, zoals voor een geschenkverpakking. De Klant zal de aangegeven verzendkosten en eventuele extra kosten voldoen.

§ 5 Betaling

(1)

De Verkoper accepteert uitsluitend de betaalmethodes die in elk geval tijdens het bestelproces aan de Klant worden getoond.

(2)

Indien de Klant “creditcard” of “pinpas” als zijn betaalmethode selecteert, wordt er van zijn bijbehorende rekening afgeschreven nadat de pasgegevens door hem persoonlijk zijn ingevoerd op de pagina's van de online store of nadat hij gebruik heeft gemaakt van de betaalterminals bij de kassa op het moment dat hij zijn bestelling plaatst; in geen geval wordt er van de bijbehorende rekening afgeschreven voordat op de knop “Bestelling met betalingsverplichting” is geklikt. Alleen dan ontstaat de betalingsverplichting.

(3)

Indien de Klant “PayPal Express” als zijn betaalmethode kiest, wordt het bedrag van zijn PayPal-rekening afgeschreven wanneer hij de bestelling plaatst met een klik op de knop “Bestelling met betalingsverplichting”. Alleen dan ontstaat de betalingsverplichting. Om de betaling te kunnen verrichten, wordt de Klant vóór het plaatsen van zijn bestelling doorgeleid naar de website van de betaalprovider, waar hij de transactie goedkeurt ter voorbereiding op de afronding van de bestelling. Van daaruit keert de Klant terug naar de Online Store van de Verkoper, waar hij de bestelling kan afronden.

(4)

Teneinde zichzelf te beschermen tegen het risico van betalingsverzuim door de Klant, behoudt de Verkoper zich het recht voor in individuele gevallen bepaalde betaalmethodes uit te sluiten.

(5)

De Klant stemt in met de ontvangst van digitale facturen. Digitale facturen worden in de vorm van een pdf-bestand als bijlage bij een e-mail naar de Klant verzonden.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

De aan de Klant geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper totdat de Klant de volledige koopprijs heeft voldaan.

§ 7 Herroepingsrecht

(1)

Consumenten hebben bij verkoop op afstand een fundamenteel wettelijk herroepingsrecht. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen willen wij u als volgt over dit recht informeren:

INSTRUCTIES VOOR HERROEPING

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van dertig dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De uiterste termijn voor herroeping is dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder) de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail; zie hieronder voor onze contactgegevens) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt een modelformulier voor herroeping ook van onze website downloaden.


Contactgegevens voor de uitoefening van het herroepingsrecht:

Om uw herroepingsrecht per brief uit te oefenen, stuurt u een brief naar:

Klantenservice
HUGO BOSS AG
Dieselstraße 12
72555 Metzingen
Duitsland

Om uw herroepingsrecht per e-mail uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar: service-nl@hugoboss.com.

Om uw herroepingsrecht telefonisch uit te oefenen, belt u naar: +31 (0) 20 7219 592.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen door middel van retournering van de goederen verzendt u deze goederen aan:

HUGO BOSS Online Store
- Retouren -
DC Wendlingen
Ulmer Straße 171
73240 Wendlingen
Duitsland

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u uw herroeping van deze overeenkomst aan ons heeft medegedeeld, terug te sturen of bij ons af te leveren. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Wij zullen de kosten dragen voor het terugsturen van de goederen behalve voor gevaarlijke goederen in beperkte hoeveelheden, waaronder Eau de Parfum, Eau de Toilette, Eau de Cologne, After Shave, After Shave Balsem, Deodorant Spray en Smartwatches, indien u gebruik maakt van het voorgedrukte retouretiket label dat bij uw bestelling was gevoegd. Anders komen de kosten van het terugsturen van de goederen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Uitsluiting van het herroepingsrecht

Er bestaat geen recht op herroeping in geval van, onder meer, overeenkomsten voor de levering van

niet-geprefabriceerde goederen die op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument zijn geproduceerd of die duidelijk gepersonaliseerd zijn;

de levering van verzegelde goederen waarvan de verzegeling na levering is verwijderd en die derhalve om gezondheidsredenen of vanuit hygiënisch oogpunt niet kunnen worden geretourneerd.


(2)

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen willen wij u als volgt over het model-herroepingsformulier informeren. U bent echter niet verplicht van dit formulier gebruik te maken.

Model-herroepingsformulier

(U dient dit formulier uitsluitend in te vullen en naar ons op te sturen indien u de overeenkomst wilt herroepen.)

Aan [hier dient de handelaar zijn naam, adres en e-mailadres in te vullen]:

Ik/Wij (*) deel/delen (* ) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


(3)

Ter uitbreiding van de wettelijke bepalingen:

De Klant kan zijn herroepingsrecht tevens uitoefenen door het desbetreffende artikel samen met het voorgedrukte retouretiket dat bij de zending is meegeleverd binnen de termijn voor herroeping aan de Verkoper retour te zenden; een aparte verklaring is dan niet nodig.

§ 8 Retournering in de winkel

Naast het wettelijke herroepingsrecht (zie § 7 van deze algemene voorwaarden) heeft de Klant de mogelijkheid het artikel samen met het retourformulier binnen 30 dagen in een HUGO BOSS-winkel in Nederland te retourneren. In dat geval betaalt HUGO BOSS aan de Klant alle door hem verrichte betalingen terug, met inbegrip van de leveringskosten, maar met uitzondering van de kosten voor expressleveringen. Er vindt direct in de HUGO BOSS-winkel zonder onnodige vertraging volledige contante terugbetaling plaats (of gedeeltelijke terugbetaling indien een deel van de bestelling is geaccepteerd). In ieder geval maakt de Klant vanwege deze terugbetaling geen extra kosten.

§ 9 Garanties

Op de goederen zijn de wettelijke garantierechten van artikel 7:17 lid 2 BW van toepassing. Dit geldt niettegenstaande het wettelijke herroepingsrecht van Klant op grond van § 7. Wij zijn slechts aansprakelijk voor verlies of schade overeenkomstig het bepaalde in 10.

§ 10 Aansprakelijkheid

(1)

De aansprakelijkheid van de Verkoper voor opzet en grove nalatigheid geldt zonder beperkingen. In geval van niet-opzettelijke nalatigheid of van niet als grove nalatigheid aan te merken nalatigheid blijft de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot verlies of schade als gevolg van overlijden, lichamelijk letsel of ziekte, of tot verlies als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een wezenlijke contractuele verplichting (d.w.z. een contractuele verplichting waarvan de nakoming van essentieel belang is voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij het aangaan van de overeenkomst placht te vertrouwen of mag vertrouwen) zoals uiteengezet onder (2).

(2)

In geval van een tekortkoming in de nakoming van een wezenlijke contractuele verplichting die het gevolg is van tekortkoming of nalatigheid (niet zijnde grove nalatigheid) van de Verkoper, blijft de omvang van zijn aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die zich in soortgelijke situaties typisch voordoet. Verdere aansprakelijkheid van de Verkoper voor verlies of schade is uitgesloten.

(3)

De bovengenoemde beperkingen ten aanzien van aansprakelijkheid gelden tevens voor de wettelijk vertegenwoordiger en hulppersonen van de Verkoper.

(4)

De bovengenoemde beperkingen ten aanzien van aansprakelijkheid gelden niet indien de Verkoper opzettelijk een gebrek heeft verzwegen of opzettelijk de Klant heeft misleid ten aanzien van de aard van de goederen. Hetzelfde geldt voor vorderingen van Klant uit hoofde van de wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid.

§ 11 Klachten

(1)

Indien de klant een klacht heeft kan hij deze indienen door een e-mail te sturen aan de Klantenservice op service-nl@hugoboss.com.

(2)

De Klant kan ook een klacht indienen via het online platform voor online geschillenbeslechting (ODR-platform). Het ODR-platform is te vinden via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.