Download print versie in pdf format

PRIVACYBELEID

HUGO BOSS-nieuwsbrief

 

HUGO BOSS AG, Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, Duitsland (hierna te noemen “HUGO BOSS” of “wij”) biedt bezoekers van de HUGO BOSS-website (www.hugoboss.com) (hierna te noemen “website”) en bezoekers van de HUGO BOSS outlet stores (hierna te noemen “outlets”) een abonnement op de HUGO BOSS-nieuwsbrief (hierna te noemen “nieuwsbrief”) aan.

Hieronder verstrekken we op grond van artikel 13 en 14 van de algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een abonnement op de nieuwsbrief.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens op de website vindt u in de privacyverklaring van de HUGO BOSS-website.

Als u deelneemt aan het loyaliteitsprogramma HUGO BOSS EXPERIENCE (hierna te noemen “loyaliteitsprogramma”), registreren we uw aanmelding voor onze nieuwsbrief ook in uw My HUGO BOSS-klantenaccount. Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het loyaliteitsprogramma vindt u in de privacyverklaring voor deelname aan de HUGO BOSS EXPERIENCE.

 

A. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de nieuwsbrief is:

HUGO BOSS AG
Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, Duitsland
Telefoon: +49 7123 94-0
Fax: +49 7123 94-80259
E-mail: info@hugoboss.com

 

B. Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is als volgt te bereiken:

HUGO BOSS AG
Data Protection Officer
Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, Duitsland
Telefoon: +49 7123 94 85122
Fax: +49 7123 94 885122
E-mail: datenschutz@hugoboss.com

 

C. Categorieën en bronnen van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

Categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt Soorten persoonsgegevens binnen de categorie Bron van de persoonsgegevens
(en, indien van toepassing, of de bron openbaar toegankelijk is)
Gegevens die we verzamelen bij het aanmelden voor de nieuwsbrief (“abonnementsgegevens”) E-mailadres (verplicht), aanhef, voornaam, achternaam (optioneel).
Wanneer u zich aanmeldt via de website registreren we ook de landspecifieke versie van de HUGO BOSS-website die u gebruikt om u aan te melden voor de nieuwsbrief.
Bij aanmelding in een outlet registreren we ook de outlet en het land waarin u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief.
Nieuwsbriefabonnee
Loggegevens die om technische redenen worden geregistreerd bij het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief (“aan- en afmeldgegevens”) Datum en tijd van de bevestiging van de aanmelding volgens de double opt-in-procedure en IP-adres van het voor de bevestiging gebruikte apparaat, datum en tijd van eventueel afmelden voor de nieuwsbrief. Nieuwsbriefabonnee
Loggegevens die om technische redenen door in de nieuwsbrief opgenomen trackingspixels** worden geregistreerd bij het oproepen van onze nieuwsbrief via het Hypertext Transfer Protocol (HTTP) (“HTTP-gegevens van de nieuwsbrief”) IP-adres, datum en tijd van het oproepen Nieuwsbriefabonnee
Gegevens die bij het oproepen van onze nieuwsbrief in de vorm van cookies* in de browser van de nieuwsbriefabonnee worden opgeslagen (“cookiegegevens van de nieuwsbrief”) Unieke ID voor herkenning van de nieuwsbriefabonnee Nieuwsbriefabonnee
Gegevens in gebruiksprofielen die we onder pseudoniem aanmaken door het gebruik van de nieuwsbrief te analyseren (“gebruiksprofielgegevens van de nieuwsbrief”) Gegevens over het gebruik van de nieuwsbrief, met name oproepen, oproepfrequentie en klikgedrag in opgeroepen nieuwsbrieven Automatisch gegenereerd
Loggegevens die om technische redenen worden geregistreerd bij het oproepen van de HUGO BOSS-website via het Hypertext Transfer Protocol (HTTP) (“HTTP-gegevens van de website”) IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, gebruikt besturingssysteem, opgeroepen pagina, eerder bezochte pagina (verwijzende URL), datum en tijd van oproepen Nieuwsbriefabonnee
Gegevens die bij het oproepen van de HUGO BOSS-website door de nieuwsbriefabonnee in de vorm van cookies* in de browser van de nieuwsbriefabonnee worden opgeslagen (“cookiegegevens van de website”) Unieke ID voor herkenning van nieuwsbriefabonnees en geaggregeerde segmentinformatie met als doel de campagnecontent te verbeteren Nieuwsbriefabonnee
Gegevens in gebruiksprofielen die we onder pseudoniem aanmaken door het gebruik van de website door nieuwsbriefabonnees te analyseren (“gebruiksprofielgegevens van de website”) Gegevens over het gebruik van de website, met name opgeroepen pagina’s, oproepfrequentie en verblijfsduur op opgeroepen pagina’s Automatisch gegenereerd
Abonneesegmenten die we onder pseudoniemen aanmaken door gebruiksprofielgegevens van de nieuwsbrief en gebruiksprofielgegevens van de website te combineren en analyseren (“segmentgegevens”) Gegevens over de affiniteit met de merken, producten of content van HUGO BOSS Automatisch gegenereerd
 

* Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die bij het bezoeken van een website via de browser op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Als de website opnieuw met hetzelfde apparaat wordt opgeroepen, kunnen het cookie en de daarin opgeslagen informatie worden opgehaald. Afhankelijk van de opslagduur kunnen tijdelijke en permanente cookies worden onderscheiden. Tijdelijke cookies, ook wel sessie-cookies genoemd, worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Permanente cookies worden, zelfs nadat de browser is gesloten, gedurende een bepaalde periode op uw apparaat opgeslagen.

** Trackingpixels (ook wel “webbakens” genoemd) zijn kleine afbeeldingen in HTML-e-mails of op websites die het aanmaken en analyseren van logbestanden van het oproepen van e-mails of websites mogelijk maken.

 

D. Doel van en rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken de hierboven onder punt C genoemde (categorieën) persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden.

Als de verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG, geven we ook de legitieme belangen aan die door ons of door een derde partij worden nagestreefd.

Doel van de verwerking
(en, waar van toepassing, de legitieme belangen die met de verwerking worden nagestreefd)
(Categorieën) persoonsgegevens
(voor details over de respectievelijke categorieën zie het bovenstaande punt C)
Rechtsgrond voor verwerking volgens AVG
(met ingang van 25-05-2018)
(Categorieën) ontvangers
(voor details zie onderstaand punt E)
Verstrekking van de webapplicaties op de website waarmee u ons gegevens kunt verstrekken voor het aan- of afmelden bij onze nieuwsbrief. HTTP-gegevens van de website, abonnementsgegevens, aan- en afmeldgegevens Artikel 6, lid 1, punt f) AVG Hosting-aanbieder
Nieuwsbrief-aanbieder
Verstrekken van de (digitale) registratieformulieren in de outlets, waarmee u ons gegevens kunt verstrekken voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief. Abonnementsgegevens, aan- en afmeldgegevens Artikel 6, lid 1, punt f) AVG Nieuwsbrief-aanbieder
Double opt-in-procedure om het abonnement te bevestigen.
Hiertoe sturen we een e-mailbericht met het verzoek om bevestiging op het e-mailadres dat bij het aanmelden is opgegeven. Een abonnement wordt alleen van kracht als de abonnee het e-mailadres bevestigt door de bevestigingslink in de e-mail te openen.
Abonnementsgegevens, aan- en afmeldgegevens Artikel 6, lid 1, punt f) AVG Prestataire de la newsletter
Nieuwsbrief-aanbieder
Versturen van de nieuwsbrief naar nieuwsbriefabonnees.
De bij aanmelding opgegeven aanhef en uw naam worden gebruikt om u in onze nieuwsbrief persoonlijk aan te spreken.
Om de taal en de landspecifieke inhoud van de nieuwsbrief te bepalen, gebruiken we bij aanmelding via de website de geregistreerde landspecifieke versie van de HUGO BOSS-website. Bij aanmelding in een outlet gebruiken we de lokale taal van de outlet waarin de aanmelding werd gedaan
Bij aanmelding in een outlet gebruiken we ook de informatie die is opgegeven over de betreffende outlet waarbij u zich voor de nieuwsbrief hebt aangemeld om zo de land- en outlet-specifieke inhoud van de nieuwsbrief te bepalen.
Abonnementsgegevens, HTTP-gegevens van de nieuwsbrief, cookiegegevens van de nieuwsbrief; segmentgegevens Artikel 6, lid 1, punt a) AVG Nieuwsbrief-aanbieder
Analyse van het gebruik van onze nieuwsbrief en onze website door nieuwsbriefabonnees en het onder pseudoniem aanmaken van gebruiksprofielen en daarop gebaseerde abonneesegmenten met het oog op personalisatie en aangepaste vormgeving van de nieuwsbrief. Abonnementsgegevens, HTTP-gegevens van de nieuwsbrief, cookiegegevens van de nieuwsbrief, gebruiksprofielgegevens van de nieuwsbrief, HTTP-gegevens van de website, cookiegegevens van de website, gebruiksprofielgegevens van de website, segmentgegevens Artikel 6, lid 1, punt a) AVG Nieuwsbrief-aanbieder
Opstellen van geanonimiseerde rapporten voor analyse en bepaling van de nieuwsbriefstrategie Abonnementsgegevens, segmentgegevens Artikel 6, lid 1, punt f) AVG  
 

E. Ontvangers die persoonsgegevens ontvangen

Voor de hierboven onder punt D beschreven doeleinden maken we gebruik van verwerkingsverantwoordelijken die ons helpen bij de uitvoering van onze bedrijfsprocessen. Concreet zijn dit de volgende dienstverleners of categorieën dienstverleners aan wie we persoonsgegevens openbaar maken:

  • Hosting-aanbieder
  • Nieuwsbrief-aanbieder

F. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen

De duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen, wordt hieronder vermeld of wordt bepaald aan de hand van de volgende criteria:

(Categorieën) persoonsgegevens
(voor details over de respectievelijke categorieën zie het bovenstaande punt C)
Duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen / criteria voor het bepalen van deze duur
Abonnementsgegevens, aan- en afmeldgegevens We slaan deze gegevens op zolang u bent aangemeld voor onze nieuwsbrief. Bij wijze van uitzondering slaan we deze gegevens ook op voor zover en zolang we voor deze gegevens onderworpen zijn aan wettelijke opslag- of documentatieverplichtingen of als dit nodig is voor bewijsdoeleinden.
HTTP-gegevens van de nieuwsbrief, cookiegegevens van de nieuwsbrief, gebruiksprofielgegevens van de nieuwsbrief, HTTP-gegevens van de website, cookiegegevens van de website, gebruiksprofielgegevens van de website, segmentgegevens We slaan deze gegevens alleen op zolang u bent aangemeld voor onze nieuwsbrief. We zullen deze gegevens verwijderen zodra u zich hebt afgemeld voor onze nieuwsbrief.
 

G. Noodzaak of verplichting om persoonsgegevens te verstrekken en mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens

Het verstrekken van de volgende persoonsgegevens is wettelijk vereist of contractueel verplicht of vereist voor het aangaan van een overeenkomst:

(Categorieën) persoonsgegevens
(voor details over de respectievelijke categorieën zie het bovenstaande punt C)
Noodzaak/verplichting Mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens
Abonnementsgegevens Om de nieuwsbrief te ontvangen, moet u uw e-mailadres opgeven als onderdeel van het registratieproces. Als u uw e-mailadres niet opgeeft, kunnen wij de nieuwsbrief niet aan u versturen.
 

H. Rechten van betrokkene

I. Inzage, rectificatie, wissing, beperking, gegevensoverdraagbaarheid

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:

  • Om van ons inzage in uw persoonsgegevens te verlangen in overeenstemming met artikel 15 van de AVG.
  • Om van ons rectificatie van uw persoonsgegevens te verlangen in overeenstemming met artikel 16 van de AVG.
  • Om van ons wissing van uw persoonsgegevens te verlangen in overeenstemming met artikel 17 van de AVG.
  • Om van ons beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen in overeenstemming met artikel 18 van de AVG.
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens artikel 20 van de AVG.

II. Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, punt e) of f) van de AVG (zie punt D hierboven).

Als persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing (zie punt D hierboven), hebt u het recht op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden.

III. Recht om toestemming in te trekken

Als de verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt a) of artikel 9, lid 2, punt a) van de AVG (zie punt D hierboven), hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat daardoor de rechtmatigheid van de verwerking op grond van uw toestemming tot aan het moment van het intrekken daarvan wordt aangetast.

IV. Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 57, lid 1, punt f) van de AVG.

Versie: 20-3-2018