Download print versie in pdf format

Algemene voorwaarden
voor deelname aan de HUGO BOSS EXPERIENCE

NEDERLAND

(Versie: 1 augustus 2019)

1. Deelname aan en geldigheidsgebied van de HUGO BOSS EXPERIENCE

1.1 HUGO BOSS AG, Dieselstr. 12, D-72555 Metzingen, Duitsland (hierna “HUGO BOSS” of “wij” genoemd) exploiteert het loyaliteitsprogramma HUGO BOSS EXPERIENCE (hierna ook “loyaliteitsprogramma” genoemd). Om aan de HUGO BOSS EXPERIENCE te kunnen deelnemen, dient de klant de volgende algemene voorwaarden (hierna “algemene voorwaarden” genoemd) in de loop van de registratieprocedure te accepteren.

1.2 Elke natuurlijke persoon die woonachtig is in Nederland en 18 jaar of ouder is mag deelnemen aan de HUGO BOSS EXPERIENCE. De deelname is gratis.

1.3 HUGO BOSS biedt alle diensten, aanbiedingen en content van de HUGO BOSS EXPERIENCE (hierna “diensten” genoemd) uitsluitend aan op basis van deze algemene voorwaarden en uitsluitend in de deelnemende winkels. Aan het loyaliteitsprogramma nemen door HUGO BOSS of door met HUGO BOSS verbonden ondernemingen geëxploiteerde winkels in de EU, Noorwegen en Zwitserland (hierna “winkels” genoemd) deel. Een overzicht van de actueel deelnemende winkels is te vinden in de HUGO BOSS Store Locator op de door HUGO BOSS geëxploiteerde HUGO BOSS-website (www.hugoboss.com, hierna “website” genoemd). Daarnaast neemt ook de HUGO BOSS online store, die beschikbaar is via de website, via de HUGO BOSS applicatie voor mobiele apparaten en via de applicatie van de dienst “Order from Store” van onze fysieke winkels (hierna “online store” genoemd), deel aan het loyaliteitsprogramma.

1.4 De klant kan zich in de winkel inschrijven voor de HUGO BOSS EXPERIENCE door het digitale inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen. De klant kan zich ook via de online store inschrijven voor de HUGO BOSS EXPERIENCE.

1.5 Door het volledig ingevulde inschrijfformulier te ondertekenen (op papier) of te verzenden (online) en na goedkeuring door HUGO BOSS wordt de klant deelnemer aan de HUGO BOSS EXPERIENCE.

1.6 In het geval van registratie in de winkel en opgave van een postadres ontvangt de deelnemer een welkomstpakket inclusief de persoonlijke HUGO BOSS EXPERIENCE-kaart per post (zie punt 3). Bij online registratie ontvangt de klant een digitaal welkomstpakket per e-mail. Indien gewenst ontvangt de klant ook bij online registratie en bij opgave van een postadres een welkomstpakket per post.

 

2. Diensten
Als deelnemer aan de HUGO BOSS EXPERIENCE staan er exclusieve diensten en aanbiedingen van HUGO BOSS op u te wachten.

2.1 Personal shopping
Deelnemers aan de HUGO BOSS EXPERIENCE kunnen in de winkels profiteren van onze personal shopping-aanbieding. Deze bestaat uit individueel advies van persoonlijke verkopers en exclusieve personal shopping-evenementen in winkels. Op basis van de in onze klantendatabase opgeslagen informatie bieden wij u persoonlijk advies van het hoogste niveau.

2.2 Klantenhotline
HUGO BOSS stelt voor deelnemers aan de HUGO BOSS EXPERIENCE bovendien een exclusieve HUGO BOSS EXPERIENCE-klantenhotline ter beschikking.

2.3 Vermaakservice
Als deelnemer aan de HUGO BOSS EXPERIENCE kunt u gebruik maken van de service van de HUGO BOSS-kleermakerijen in de fysieke winkels voor producten die zijn gekocht in fysieke winkels of in de online winkel. De verkoopmedewerkers zullen uw maten opnemen om de juiste maat van uw nieuwe HUGO BOSS-product te bepalen. Een standaardwijziging (kleine aanpassing van broekspijp- of mouwlengte) van dames- en/of herenkleding (dus formele colberts/blasers, broeken, rokken en kleding van dezelfde stof), wordt kosteloos uitgevoerd op voorwaarde dat het product tegen de volledige prijs, dus niet tegen korting, gekocht is. Graag wijzen wij u erop dat artikelen die aan uw wensen zijn aangepast niet meer geruild kunnen worden (zie punt 2.4). Als u voor in de online store bestelde artikelen gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, dient u een schadevergoeding te betalen voor het waardeverlies van de bestelde artikelen dat het gevolg is van de volgens uw instructies uitgevoerde aanpassingen.

2.4 Omruilservice
Bovendien biedt de HUGO BOSS EXPERIENCE in winkels in Nederland het voordeel om in winkels in Nederland gekochte artikelen conform de op de aankoopbon vermelde voorwaarden zonder bon te ruilen.

2.5 Gepersonaliseerde informatie en uitnodigingen
Op basis van de in onze klantendatabase opgeslagen informatie bieden wij u naast gepersonaliseerde berichten, productaanbevelingen en andere informatie ook uitnodigingen voor speciale acties en evenementen, allemaal individueel afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren. Bovendien houden wij u op de hoogte van de nieuwste collecties, modeshows, sportevenementen en overige evenementen van HUGO BOSS.

2.6 My HUGO BOSS-klantenaccount
Alle deelnemers die zich voor de HUGO BOSS EXPERIENCE registreren, krijgen direct toegang tot hun exclusieve My HUGO BOSS-klantenaccount voor de online store. Hier vinden ze op hun individuele interesses afgestemde extra functies en aanbiedingen. Deelnemers die zich in de winkel voor de HUGO BOSS EXPERIENCE hebben geregistreerd en die de online functies van de HUGO BOSS EXPERIENCE willen gebruiken, moeten hun persoonlijke My HUGO BOSS-klantenaccount door middel van een persoonlijk wachtwoord zelf activeren.

In het persoonlijke My HUGO BOSS-klantenaccount kunt u uw klantgegevens beheren en de door u gewenste communicatiekanalen voor gepersonaliseerde informatie en uitnodigingen van HUGO BOSS aangeven.

Op voorwaarde dat u e-mailcommunicatie heeft geselecteerd als het communicatiekanaal van uw voorkeur, ontvangt u uitnodigingen voor speciale aanbiedingen die specifiek op u zijn afgestemd.

Daarnaast kunt u in uw My HUGO BOSS-klantenaccount leveringsadressen opslaan en deze gegevens voor de afhandeling van uw bestellingen in de online store gebruiken. Als u zich hebt aangemeld bij uw klantenaccount, wordt de informatie die tijdens het bestelproces in de online store wordt gevraagd automatisch met de in uw klantenaccount opgeslagen informatie vooraf ingevuld. Op deze manier wordt het bestelproces in de online store zo comfortabel mogelijk voor u gemaakt.

U wilt misschien ook informatie over creditcardbetalingen in uw My HUGO BOSS-klantenaccount opslaan om het betalen met een creditcard tijdens het online winkelen te vergemakkelijken. Een creditcardtoken die aan uw afleveradressen is gekoppeld, wordt opgeslagen in uw klantenaccount als u deze betalingsfunctie wilt gebruiken.

Het My HUGO BOSS-klantenaccount biedt u daarnaast een overzicht van uw aankoopgeschiedenis in winkels en in de online store en de mogelijkheid de verwerkings- en leverstatus van uw aankopen in de online store te bekijken Als My HUGO BOSS-deelnemer kunt u ook de functie “opnieuw kopen” gebruiken tijdens het online winkelen.

In uw My HUGO BOSS-klantenaccount kunt u bovendien uw verlanglijstje met HUGO BOSS-artikelen aanvullen en beheren om producten voor een latere aankoop te bewaren en de beschikbaarheid van HUGO BOSS-artikelen in de online store en in uw favoriete winkels te controleren.

Om uw advies en de aan u toegezonden informatie zo goed mogelijk op uw persoonlijke interesses af te stemmen, hebt u in het My HUGO BOSS- klantenaccount de mogelijkheid voorkeuren voor favoriete HUGO BOSS- merken, maten en interesses en daarnaast om uw favoriete winkel vast te leggen en te beheren. Wij zullen deze gegevens samen met door ons verkregen informatie over uw gebruik van de website gebruiken om uw My HUGO BOSS- klantenaccount zo gepersonaliseerd mogelijk vorm te geven. Als u zich hebt aangemeld bij uw klantenaccount, worden tijdens aankopen in de online store bovendien automatisch de in uw klantenaccount opgeslagen maten geselecteerd. Op deze manier wordt het bestelproces in de online store zo comfortabel mogelijk voor u gemaakt. Daarnaast informeren wij u in de online store erover of een gekozen product in uw favoriete winkel in de door u opgegeven maat verkrijgbaar is.

 

3. Klantenkaart

3.1 Naast het welkomstpakket dat u per post ontvangt (zie punt 1.6), ontvangt u ook een persoonlijke HUGO BOSS EXPERIENCE-kaart. Als alternatief kunnen deelnemers een mobiele digitale lidmaatschapskaart maken.


3.2 De HUGO BOSS EXPERIENCE-kaart is gepersonaliseerd en mag niet aan derden gegeven worden.

3.3 De deelnemer is verplicht verlies, diefstal of het op een andere manier kwijtraken van de HUGO BOSS EXPERIENCE-kaart onmiddellijk via experience- nl@hugoboss.com of via de HUGO BOSS EXPERIENCE-klantenhotline aan HUGO BOSS te melden. Op verzoek ontvangt de deelnemer een nieuwe kaart. De deelnemer is verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het niet of te laat melden dat hij of zij zijn kaart verloren is.

4. Opzegging en beëindiging

4.1 De deelnemer kan de deelname aan de HUGO BOSS EXPERIENCE te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan HUGO BOSS schriftelijk aan het onder punt 1.1 vermelde adres of per e-mail aan experience-nl@hugoboss.com opzeggen.

4.2 HUGO BOSS kan de deelname aan de HUGO BOSS EXPERIENCE te allen tijde met een opzegtermijn van 14 dagen opzeggen. Het recht tot opzegging om gewichtige redenen blijft hierdoor onverminderd van kracht.

 

5. Gewijzigde diensten en gewijzigde algemene voorwaarden

5.1 HUGO BOSS behoudt zich het recht voor de omvang en details van gratis verleende diensten aan te passen, te beëindigen of in de toekomst tegen een vergoeding aan te bieden. HUGO BOSS zal hierbij rekening houden met de belangen van de deelnemer.

5.2 HUGO BOSS behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, vooral wanneer wettelijke bepalingen dit vereisen of als dit nodig is voor de verbetering van de afhandeling of het voorkomen van misbruik. HUGO BOSS zal de deelnemers per e-mail of schriftelijk op het laatst aangegeven adres over de wijziging informeren. De wijzigingen gelden als goedgekeurd als de deelnemer niet binnen zes weken na ontvangst van de mededeling daartegen bij HUGO BOSS bezwaar maakt of de deelnemer na afloop van deze termijn zijn HUGO BOSS EXPERIENCE-kaart of zijn My HUGO BOSS-klantenaccount blijft gebruiken. HUGO BOSS zal de deelnemers in elk afzonderlijk geval van een wijziging in de algemene voorwaarden op het eerder genoemde recht tot bezwaarmaking en op de eerder genoemde gevolgen van een uitblijvend bezwaar wijzen. In geval van bezwaar van de deelnemer zal het contract onder de huidige voorwaarden voortgezet worden. HUGO BOSS is echter gerechtigd de deelname aan de HUGO BOSS EXPERIENCE met uitsluiting van alle claims tot schadevergoeding per direct te beëindigen.

 

6. Klantenservice
Voor vragen over de HUGO BOSS EXPERIENCE kunt u zich wenden tot experience-nl@hugoboss.com of de HUGO BOSS EXPERIENCE- klantenhotline.

 

7. Slotbepalingen
Op deze algemene voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen HUGO BOSS en de deelnemer in verband met de HUGO BOSS EXPERIENCE is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.